A young female illustrated with a futuristic mask

Få blodet til å pumpe

En sosial arena som kombinerer gaming, aktivitet og trivsel

Esport Rommet

Teaser her

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Veien til et større aktivitetstilbud

Harstad har lenge hatt en mangel på et mangfoldig aktivitetstilbud til barn og unge. Vi håper på å kunne tilby et opplegg som passer for dem som ikke er interessert i de tradisjonelle aktivitetstilbudene.

A dark figure of a lurking monster

De tre viktige elementene

Det sosiale

Vi ønsker at flere barn skal få oppleve den samme følelsen av felleskap og tilhørighet som våre fotball og ski utøvere opplever

Gaming

Gaming er blitt en stor hobby for mange unge. Vi ønsker å legge til rette for organisert gaming hvor gamingtid, aktivitet og sosial omgang kan reguleres og kombineres.

Aktivitet

Gaming blir som oftest ikke forbindet med aktivitet, dette er noe vi vil endre. Ved å game under organiserte rammer vil vi kunne kombinere både gaming og aktivitet. For å forsikre denne kombinasjonen har vi satt som krav at det gjennomføres 30 min aktivitet for hver time med gaming.

Vår visjon

Vi ønsker å kunne nå ungdommer i vårt nedslagsfelt vi ikke når ved fotball- eller skitilbudet vårt slik
at flere får både en sosial tilhørighet og en klubbtilhørighet. Det er viktig for oss som klubb å kunne
nå flest mulig og bidra i lokalsamfunnet. Esport er et spennende felt som engasjerer mange unge, og
vi tror dette vil bidra til at flere ungdommer får et godt tilbud hos oss i Kilkam.

A Perfect Gaming Experience

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

An illustration of a crashed spaceship

Work with us

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.